гинеколог Д-р Валери нецов - акушер-гинеколог

Образование

Д-р Валери Нецов - добър гинеколог в СофияД-р Валери Нецов е роден 1955 г. в Пловдив. Средно образование завършва в 22-ро ЕСПУ “Г. С. Раковски” в София през 1973 г.

Висше медицинско образование завършва в Медицинска академия – София, през 1982 г. Взима специалност по акушерство и гинекология в МА – София, през 1986 г.

От 1982 г. до 1986 г. работи като акушер-гинеколог по разпределение в районна болница в град Бяла - Русенско. От 1986 г. до 1991 г. работи в I АГ болница – “Тина Киркова” – София. От 1992 г. до 2006 г. – във Втора АГ болница – “Шейново” – София. От 2006 г. до 2012 г. работи в МБАЛ "Света София". От създаването на МБАЛ "Софиямед" в началото на 2012 г. е завеждащ отделение по акушерство и гинекология.

Д-р Валери Нецов е един от основателите на Българската асоциация по гинекологична ендоскопия (БАГЕ) и е член на Управителния й съвет. Той е и член на Управителния съвет на Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ). От 2008 г. е преподавател по хирургична техника в "ТЕЛЕЦ" Плевен.